ד' ניסן ה'תשפ"ב

יאנוב JANOW LUB

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: גרודק יאגיילונסקי