ד' ניסן ה'תשפ"ב

שבתות הקרובות בדינוב

בעז"ה יהא מוסדותינו פתוח בכל שבתות הקיץ עד לאחר ראש השנה, המעוניינים לשהות הן בשבת והן בימות החול יפנה לטלפון 02-9936099 או באימייל 9936099d@gmail.com