ד' ניסן ה'תשפ"ב

רישומים מהמסע

מהו הציפייה ממסע שורשים לפולין?
כאשר מי ממשתתפי המסע ירשום את זכרונותיו, את רגשותיו מרצונו, במקום שגם אחרים יוכלו להרגיש את חוויותיו מאותו מסע מרגש, מאותם רגעי רגש עם החיבור לכאב העצום שעברו עם ישראל בדור הקודם, עם הרצון האישי לקחת משהו ממשי מהמסע ולפכו לדבר קיומי..
יהיה צוות מיוחד שיעבור על החומרים, על הרצונות, על הבקשות, ויעשה ביחד עם כל הגורמים הראויים בשיתוף המורים והמחנכים יעזרו לאותו תלמיד או תלמידה להגשים את משאות נפשו עם סיום מסע שורשי שכזה, ולא ניתן לרצון האמיתי למען החיים והמתים, למען הדור הבא והדור שעבר, להתמסמס במרוצת הזמן, אלא נעשה כל מאמץ להוציא לפועל רצון של כל איש ואיש, בקשר מתמשך עם כל נער ונערה שברצונו לעשות משהו למענו ולמען התועלת שבעניין.
עד כמה מסע לפולין אמור להשפיע על חיינו?
המסע לפולין הוא לא עוד טיול באחת ממדינות אירופה.. לא עוד טיול במושגי התיירות העולמית.. המסע לפולין כשמו כן הוא מסע שורשים.. המסע של החיבור לשורשים היהודיים, החיבור לדור ולעולם שנקטע באיבו. נקטע ע"י צוררים חלאי פראי אנוש, חיות טרף שלעונג היה להם להתעלל בייצור הנפש היהודית, מתחברים לדור שעבר את הנתק הזה ע"י החיבור לשורשים שלהם, לאותו דת לאותו עם לאותו מורשת אמיצה..
והחיבור הזה הוא שנותן לנו את דור ההמשך.. שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך.. מורשה קהילת יעקב.. להביא את דור העבר לדור ההמשך להיות גאים ומחוברים לאבינו שבשמים.. לשמוח שאנחנו יהודים, ולמרות כל הצרות הרדיפות שהעם הזה = אנחנו עוברים ועברנו.. אנחנו עם נצחי עם שלא ישכח ולא יתן שינתקו אותו מהשורשים הנצחיים.. וכך נביס את האויב. ננקום את נקמת דם עבדיך השפוך. ונזכה להמלכת מלכות שמים על כל העולם, ככתוב ימלוך ה' לעולם אלוקיך ציון לדוד ודור הללויה. בב"א