ד' ניסן ה'תשפ"ב

תקציב הפרוייקט

הסכומים הנקובים הינם בזלוטה המטבע הפולני כאשר הערך שלו עולה ויורד מסביב 3 זלוטה לדולר

רכישת השטח 180,000 זלוטה
בדיקות ומדידות 22,000 זלוטה
חברת האדריכאלות 40,000 זלוטה
תוכניות הנדסה 22,000 זלוטה
תוכניות חשמל 18,000 זלוטה
תוכניות מים 14,500 זלוטה
תוכניות ביצוע 10,500 זלוטה
אישורי הבניה + אגרות 26,850 זלוטה
חפירות ופינוי 160,000 זלוטה
חברת הבניה
כוללת עבודת שלד ופנים עד מפתח בהתאם למפרט טכני עשיר
8,400,000 זלוטה
פיקוח וניהול 288,600 זלוטה
סה"כ 9,182,450 זלוטה
לפי הדולר לפי ערך היציג של 1\3 = 3,060,816.6 דולר
התשלום בפועל במטבע הפולנית זלוטה