ד' ניסן ה'תשפ"ב

החלק שלך במפעל

החלק שלך במפעל: לעזור לנו להקים את הפרוייקט האדיר, הדרוש משאבים רבים, אם זה בתרומות להקמת הפרוייקט, או בגיוס ניצולים או דור שני ושלישי ואנשי הקהילות שנכחדו שברצונם להנציח את יקיריהם במרכז העולמי הזה, אשר ינציח את הקהילות והקרבנות לזכרון עולם. בזה שיהיה מקום לכל המגיעים לפולין לצורך מסע שורשים, יהיה להם מקום שירכז בתוכו את כל המשאבים הקיימים,, והם רבים, כדי ללמוד, לראות, ולהבין מה היה.. מה עבר על דור השואה.. ויהיה זה לימוד לעולמי עד לבל נשכח!!