ד' ניסן ה'תשפ"ב

חדרי מורשת

במרכז שהוקם בימים אלו, הוקדשו חדרים מיוחדים שבו יתועד מורשת יהדות פולין על כל תחומיו וגווניו, הכוללים ספרי קהילות פולין, מסמכים עתיקים, ספרי תיעוד,
  1. חדר הרצאות בליווי שקופיות וסרטי תיעוד על שנות השואה.
  2. חדר הרצאות בנושא החיים היהודיים בפולין.
  3. חדר הקהילות בו יוצגו ספרי הקהילות עם תמונות וסיפור חיים וסרטים של כל קהילה וקהילה.
  4. חדר הנצחות בו יונצחו קהילות פולין ושמות היהודים שנרצחו בשואה - לכל יהודי יש שם.
  5. חדר מחקר על השואה - שואת יהדות פולין - ספרי מחקר.
  6. חדר חיפוש שורשים, בו תוכלי להיעזר בחומרים המתאימים לצרכי מחקר שורשים אישי. 
  7. ספריית יהדות פולין - ספרי קריאה בנוגע ליהדות פולין בכלל, וספרי היהדות שיצאו בפולין.
  8. מוזיאון לפריטים שנשארו מתקופת השואה בכלל ופריטים הקשורים ליהדות שנאספו מזמן מלחמת העולם.
  9. חנות מזכרות - פריטי זכרון, סרטי השואה והקהילות היהודיות, ספרי השואה.