ד' ניסן ה'תשפ"ב

מסע שורשים

בעקבות המסע

מאותו רגע!!!
הכל משתנה.. כל מה שקראו ראו שמעו.. מקבל משמעות אחרת. משמעות מוחשית מציאותית לעין שבל ניתן להפריכו, הדמעות שמתחברות עם המחזות הנוראיים באותו מקום בו לפני כמה עשרות בשנים עבר על העם היהודי שואה נוראית, הכל כי הם היו יהודים, הכל כי יש לעם היהודי דת אחרת, דת שונה מאותו דת הגוי. הכל כי העם היהודי היה מוכן להקריב עצמו על קורבן היהדות, העם היהודי ידע כי גם במחיר כליון הוא לא יתכחש ליהדותו, לא ייפסק מפיו את הזעקה "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" 

רישומים מהמסע

מהו הציפייה ממסע שורשים לפולין?
כאשר מי ממשתתפי המסע ירשום את זכרונותיו, את רגשותיו מרצונו, במקום שגם אחרים יוכלו להרגיש את חוויותיו מאותו מסע מרגש, מאותם רגעי רגש עם החיבור לכאב העצום שעברו עם ישראל בדור הקודם, עם הרצון האישי לקחת משהו ממשי מהמסע ולפכו לדבר קיומי..

ההכנה למסע

לצורך הפקת מירב התועלת ממסע שכזה.. ממסע בעקבות תאי הגזים והמשרפות.. להבין את התועלת.. להעמיק בזוועות האלו אשר בני אנוש יכלו להמיט אסון כזה על היקום.. זקוק לזה הכנה נפשית מעמיקה.. לדעת לצורך מה אני נוסע לשם.. ללמוד את הספרים, לשמוע על ההיסטוריה היהודית. ורק אז אחרי ההכנה המתאימה כשאתה יוצא למין מסע שכזה.. אתה מתחיל לקלוט.. מתחיל להבין את קשר.. את החיבור העז בין הדור ההוא לדור הזה.. מה כל זה לנו..

המסע בעקבות השורשים

הצורר הנאצי רצה לעקור מן השורש את המושג עם יהודי מובחר, ודאג לבל להשאיר עקבות העם היהודי, וכך גם היום יש את ההיטלרים למיניהם בזה שהם רוצים להכחיש את השואה, לא כי איכפת להם שזוכרים שעם ישראל עבר שואה איומה.. אין לאותם מכחישי שואה בעיה גם להביא עוד שואה כזו על העם היהודי כדי לכלותם ח"ו, אלא יש להם בעיה עם עצם הטענה שעם ישראל לא קם ביחד עם הקמת מדינת ישראל, או בשנה זו או אחרת.. עם ישראל הוא עם נצחי, עם ישראל הוא עם עתיק יומין עם שורשים יהודיים מאז בריאת העולם, ובזה שאם יצליחו להכחיש את עצם השואה, גם יכחישו אח"כ את השורש של עצם קיומו של עם יהודי משנות דור לפני כל עם אחר.

המסע נגד מכחישי השואה

הצורר הנאצי רצה לעקור מן השורש את המושג עם יהודי מובחר, ודאג לבל להשאיר עקבות העם היהודי, וכך גם היום יש את ההיטלרים למיניהם בזה שהם רוצים להכחיש את השואה, לא כי איכפת להם שזוכרים שעם ישראל עבר שואה איומה.. אין לאותם מכחישי שואה בעיה גם להביא עוד שואה כזו על העם היהודי כדי לכלותם ח"ו, אלא יש להם בעיה עם עצם הטענה שעם ישראל לא קם ביחד עם הקמת מדינת ישראל, או בשנה זו או אחרת.. עם ישראל הוא עם נצחי, עם ישראל הוא עם עתיק יומין עם שורשים יהודיים מאז בריאת העולם, ובזה שאם יצליחו להכחיש את עצם השואה, גם יכחישו אח"כ את השורש של עצם קיומו של עם יהודי משנות דור לפני כל עם אחר.

Subscribe to RSS - מסע שורשים