ד' ניסן ה'תשפ"ב

המסע בעקבות השורשים

הצורר הנאצי רצה לעקור מן השורש את המושג עם יהודי מובחר, ודאג לבל להשאיר עקבות העם היהודי, וכך גם היום יש את ההיטלרים למיניהם בזה שהם רוצים להכחיש את השואה, לא כי איכפת להם שזוכרים שעם ישראל עבר שואה איומה.. אין לאותם מכחישי שואה בעיה גם להביא עוד שואה כזו על העם היהודי כדי לכלותם ח"ו, אלא יש להם בעיה עם עצם הטענה שעם ישראל לא קם ביחד עם הקמת מדינת ישראל, או בשנה זו או אחרת.. עם ישראל הוא עם נצחי, עם ישראל הוא עם עתיק יומין עם שורשים יהודיים מאז בריאת העולם, ובזה שאם יצליחו להכחיש את עצם השואה, גם יכחישו אח"כ את השורש של עצם קיומו של עם יהודי משנות דור לפני כל עם אחר. ועלינו מוטלת החובה, החובה היהודית, החובה המוסרית, החובה האנושית, להמשיך את השורשים ההם, להיאחז בהם, לא לתת לשונאים לנתק את ההמשכיות שלנו עם השורשים היהודים אליהם אנו קשורים דור דור.. החובה הוא גם ביום יום בחיבור שלנו לדת היהודית. בהתחברות לתורה ומצוות שנתן לנו וציווה לנו הקב"ה בשמירת שבת, בתפילה, בשמירת הבית היהודי, וכו'.. אבל אל לנו לתת לשונאים להשכיח את הדור שהצורר כ"כ רצה למחוק. אל לנו לתת לעצמינו ולדור אחרינו לשכוח שהיה עד לפני 60 שנה עם שלם שכמעט כולו נכחד ע"י אותו צורר בשביל למחוק מהמפה את ההיסטוריה היהודית. אחת הדרכים שבידינו לפעול ולעשות למען תזכר זאת לדור אחרון הפשע האנושי המוסרי שבוצע בעם היהודי כדי להשכיח ולהתכחש לשורשים שלו הוא ע"י הנסיעה למקומות כאלו, אין כמו לראות בעין ובחוש את מחנות ההשמדה עם המשרפות המשחטות ותאי הגזים וקירות המוות שנבנה במיוחד לצורך השמדת העם הזה. אינו דומה שמיעה לראיה, ואכן אין היום כמעט בית ספר יהודי שאינו מארגן מסע שורשים למחנות ההשמדה בפולין, ולבקר בשאריות של מכונת ההשמדה עם הזכרונות היהודיים הדלים ממה שנשאר לזכרון משנות הזעם.