ד' ניסן ה'תשפ"ב

מהו מסע שורשים

הצורר הנאצי, אשר הצליח להשמיד להרוג ולאבד חלק ניכר מהעם היהודי, ע"י מאמצים שונים ומשונים שכאן לא המקום להאריך, בתעמולה שקרית ואנטישמית שנמשך כמה וכמה שנים, וכך הכריע את עם ישראל ברצונו לכלות ולהשמיד את העם בכליה של ממש, לכלותם מעל פני האדמה שלא ישאר ממנו שכר שריד ופליט. לא הספיק לו לשרוף את האנשים נשים וטף במשרפות ובתאי גזים, אלא גם את בתיהם, ואת בתי הכנסת מקור הכוח של העם היהודי, את בתי הקברות, מכל דבר יהודי הבא ליד עקר שבר וניתץ. הכל במטרה אחת. לא רק לכלות את העם היהודי, אלא גם להשכיח את עברו, למחוק את ההיסטוריה היפה והמשגשגת של העם היהודי, וכך השקיע חלק ממאמציו העיקריים במטרה למחיקת זכר ההיסטוריה היהודית, כי ראה בכך צורך עקרוני שרק כך גם בדור הבא כשלא יהיה זכר מהאמונה והסממנים היהודיים כך לא יוכל היהדות להרים בחזרה ראש. אבל רצונו לחוד, גם אם הצליח במעשיו, אבל השורשים החזקים של העם היהודי, חזק יותר מכל שבירת סממנים חיצוניים, הריגת ורציחת עם, הכולל הריסת הסממנים היהודיים בתי כנסת ובתי ספר בתי קברות.. אבל השורש היהודי הוא זה שניצח את האויב, השורש היהודי הפנימי אי אפשר לעקור. זה מה שהחזיק וליכד את העם היהודי עד אז, וזה מה שמלכד ונותן כוח ועוצמה לעם היהודי גם היום.
מורשת ושורשים הם דברים נצחיים!!!
וכמו אז גם היום, שום רדיפה, ושום רצון כזה או אחר של כליון עם ישראל רח"ל, לא תוכלנה לעקור ולהתכחש לשורש היהודי, לזה שקיים עם יהודי שאינו עם עובר לסוחר אלא עם המושתת על יסודות איתנים מאז בריאת העולם, עם שהכיר את בוראו מימות שנות דור ודור אחר דור, המורשת היהודית והשורש היהודי עובר מאחד לשני בל יופרך, באמונה איתנה עתיקת יומין מאבותינו אברהם יצחק ויעקב.. ובסיפורי יציאת מצרים, במתן תורה ע"י משה רבינו בהר סיני, וכך במסורת השנים בנביאים מלכים חכמים צדיקים ומנהיגי ישראל עד לדור הזה בו אנו חיים ושואבים את כוח ההישרדות בזכות האמונה הצרופה הזו.