ה' ניסן ה'תשפ"ב

יאנובייץ JANOWIEC

עיירה בפולין
מחוז: פוזנן
נפה: ז'נין
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-3,000

·  יהודים בשנת 1941: כ-134

תולדות הקהילה:
טקסט 2

י' נזכרת לראשונה במאה ה-13 כיישוב כפרי. ב-1458 היתה לעיר. עד לחלוקתה השנייה של פולין בשנת 1793 היתה י' שייכת לאצילים פולנים. תושביה התפרנסו ממלאכה וחקלאות.
בשנת 1887 נסללה מסילת ברזל חדשה שעברה ליד י', מהלך שסייע לשגשוגה של העיירה הקטנה. אז הוקמו בה כמה מפעלים גדולים לעיבוד בשר.
בתקופה שבין שתי מלחמות העולם גדל מספר תושבי העיירה והגיע ל-3,000 נפש בקירוב. בספטמבר 1939 נכבשה י' בידי הגרמנים, ורוב תושביה הפולנים גורשו לגנרל-גוברנמן והועסקו שם בעבודת כפייה.
במאה ה-19 ישבו בי' גם יהודים. ב-1894 נחנך במקום בית-כנסת, בטקס שניצח עליו הרב ד"ר יעקבסון מקהילת גנייזנו (ע"ע).
ב-9 בספטמבר 1939, ימים אחדים לאחר כיבוש י' בידי הגרמנים, נרצחו 3 יהודים תושבי העיירה. שאר יהודי המקום גורשו ככל הנראה עוד לפני סוף השנה ההיא לאזור הגנרל-גוברנמן, וגורלם היה כגורל אחיהם בכל האזור.