ג' ניסן ה'תשפ"ב

יאשייניוב JASIENIOW POLNY

קהילה בפולין

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 109 יהודים. סברה היא שהיישוב היהודי חוסל באפריל 1942 ושהיהודים גורשו אז להורדנקה.