ח' אייר ה'תשפ"א

יאשייניצה JASIENICA

קהילה בפולין
פרזמיסיל
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 479