ה' ניסן ה'תשפ"ב

יוזפוב ע"נ ויסלה JOZEFOW NAD WISLA

ישוב עירוני בפולין
מחוז: לובלין
נפה: פולאווי
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
כללי

י' נזכרת לראשונה במקורות משנת 1667 ככפר ושמו קולוצ'ין. בשנת 1765 כבר נזכר המקום כעיירה. במחצית הראשונה של המאה ה-19 התפתחה י' ושגשגה. מיקומה על הדרך הראשית שהוליכה ללובלין ולערים גדולות אחרות, והעובדה שהיתה מוקפת אחוזות גדולות של משפחת האצילים פוטוצקי, בעלי העיר, סייעו להתפתחותה המהירה. בעת ההיא התקיימו בה שני ירידים שנתיים גדולים, שהתפרסמו בסחר השוורים שהתנהל בהם, ושוק שבועי. רוב התושבים הלא-יהודים של י' עסקו בחקלאות או במלאכות הקשורות לחקלאות, ומקצתם עבדו כפועלים שכירים באחוזות שבסביבה.
היהודים הראשונים התיישבו בי' בעת שהיתה ליישוב עירוני. עיקר עיסוקם היה במסחר שוורים, במסחר זעיר (בעלי חנויות קטנות ודוכנים בימי השוק), ברוכלות בכפרים הסמוכים ובמלאכה. בסוף המאה ה-19 רכשו מקצתם חלקות שדה והתפרנסו מחקלאות.
כנראה שבמחצית הראשונה של המאה ה-19 כבר היתה בי' קהילה יהודית מאורגנת, שהיה לה בית-כנסת בנוי עץ. אין ידיעות על רבנים שכיהנו בין כנראה שהקהילה העסיקה שוחט בלבד.
בשנים הראשונות של המאה ה-20 נטשו רבים מיהודי המקום את י' והיגרו לערים גדולות או לארצות שמעבר לים. רבים נוספים נמלטו מן המקום בשנות מלחמת העולם הראשונה ושוב לא חזרו אליה.
בתקופה שבין שתי מלחמות העולם עסקו רוב יהודי י' במסחר זעיר (חנויות מכולת), ברוכלות בכפרים ובמלאכה. בי' התקיימה פעילות ציונית. לקראת הבחירות לקונגרס הציוני הי"ט (בשנת 1935) נמכרו בי' 75 "שקלים". הבוחרים נתנו 73 קולות לרשימת "הציונים הכלליים" ו-2 קולות לרשימת "ארץ-ישראל העובדת".
בשנת 1937 היו בי' גילויי אנטישמיות. באחת ההתפרעויות ניפצו בריונים את השמשות בבית-הכנסת.
 

בימי מלחמת העולם השנייה

באמצע ספטמבר 1939 כבשו הגרמנים את י'. ככל הידוע, לא ננקטו תחילה נגד היהודים המעטים שנותרו במקום צעדים מיוחדים. בי' לא הוקם גטו והיהודים המשיכו להתפרנס כמקודם ממסחר זעיר ומלאכה. בחודשים הראשונים לכיבוש עזבו יהודים נוספים את העיירה ועברו לאופולה, לריקי ולדמבלין-אירנה (ע' ערכיהן).
בשנת 1941 הובאו לי' פליטים יהודים מקז'ימייז' דולני (ע"ע). במחציתה השנייה של השנה הזאת הוטלו הגבלות על היהודים ויציאתם מן העיר ללא רישיון נאסרה. בתחילת מאי 1942 גורשו יהודי י' והפליטים שעמם לדמבלין-אירנה, וב-6 במאי 1942 שולחו למחנה ההשמדה סוביבור.