ה' ניסן ה'תשפ"ב

יוזפין JOZEFIN

כפר בפולין
אזור: ווהלין ופוליסיה
בקרבת הקצה הצפוני של קוריץ, מעבר לנהר קורצ'יק
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 1227

·  יהודים בשנת 1941: כ- 322

תולדות הקהילה:
 

כפר בקרבת הקצה הצפוני של קוריץ, מעבר לנהר קורצ'יק. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו ביוזפין 322 יהודים בתוך אוכלוסייה שמנתה 1,227 נפש. הכפר היה למעשה פרוור של העיירה קוריץ ויהודיו השתייכו לקהילת קוריץ. בתקופת השואה חלקו יהודי יוזפין את גורלם של יהודי קוריץ.