ד' ניסן ה'תשפ"ב

יז'ובה JEZOWE

כפר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: ניסקו
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: 4,818

·  יהודים בשנת 1941: כ-161

תולדות הקהילה:
 

כפר, ומבחינה אדמיניסטראטיבית מרכז קהילת כפרים (גמינה). רוב האוכלוסייה היתה פולנית ומיעוטם אוקראינים. ב- 1880 היו ביז'ובה 3,946 תושבים. מהם 280 יהודים. ב- 1921 עלה מספר כלל התושבים ל- 4,818 נפש, ולעומתן ירד מספרם של היהודים בכפר זה ל- 161 נפש. הסיבה לירידת מספרם של היהודים היתה נעוצה בעיקר בפרעות, שפרעו בהם תושבי המקום והסביבה בנובמבר 1918; כ- 40 משפחות יהודים ניזוקו. רבים הוכו, נשדד רכושם ולבסוף נאלצו לעזוב את הכפר. גם בתקופה שבין שתי מלחמות-העולם יצאו את הכפר יחידים ואפילו משפחות יהודיות שלמות, בבקשם פרנסה ויתר ביטחון. פרנסתם הדחוקה של יהודי יז'ובה היתה על מסחר זעיר ורוכלות בכפרים, לכמה משפחות היו חלקות אדמה אוגינה. אין בידינו פרטים על התארגנותם הקהילתית של יהודי יז'ובה. ב- 1923 נמסר על קיומה של חברת "ביקור חולים", וב- 1933 - על פעילותו של קן "עקיבא" במקום. בבחירות לקונגרס הציוני של שנת 1935 נמכרו ביז'ובה 15 שקלים, וקולות הבוחרים ניתנו לרשימת "הציונים הכלליים". אין לנו ידיעות על קורות יהודי יז'ובה בתקופת מלחמת-העולם השנייה. יש להניח שגורל דומה לזה של יהודי האיזור פקד גם את יהודי יז'ובה. בסתיו 1939 גורשו רובם מעבר לנהר סאן מזרחה, לשטח שבשליטת ברית-המועצות. אם נותרו יחידים במקום, או חזרו אליו, הם רוכזו בגיטאות בישובים גדולים יותר באזור, ושולחו בקיץ 1942 למחנות-העבודה ולמחנה- המוות בבלז'ץ.