ה' ניסן ה'תשפ"ב

יזייז'אני OZIERANY (YEZIORANY

עיירה בפולין
נפה: קובל
אזור: ווהלין ופוליסיה
18 ק"מ מדרום מערב לתחנת הולובי שעל מסילת הברזל רובנה - קובל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 917

·  יהודים בשנת 1941: כ- 340

תולדות הקהילה:
 

עיירה קטנה בנפת קובל. יז'ייז'אני שוכנת בערך 18 ק"מ מדרום-מערב לתחנת הולובי שעל מסילת הברזל רובנה-קובל. לא ידוע מתי התחילו יהודים להתיישב ביז'ייז'אני, אך יש לשער שבראשית המאה ה- 18 כבר ישבו ביז'ייז'אני מעט מאוד יהודים ללא קהילה של ממש, שכן יז'ייז'אני אינה מופיעה ברשימת הקהילות שחויבו לשלם מס גולגולת בהתאם למה שנקבע בהתוועדות גליל ווהלין, שנערכה בהורוכוב בינואר 1700. בג' טבת תקכ"ב (29 בדצמבר 1761) התקיימה ביז'ייז'אני התוועדות של ועד ד' ארצות ובה חולק מס הגולגולת בין הקהילות. כתב החלוקה ביידיש ותרגומו לפולנית הוגשו לאישור הקומיסרים מטעם אוצר המדינה, שהשתתפו באותה התוועדות. זוהי ההתוועדות היחידה של ועד ד' ארצות שידוע עליה שהתקיימה בווהלין. יש לשער שהדבר נובע מכך, שבשנים 1760 - 1765 היה נאמן ועד ד' ארצות ר' מאיר בן יואל מדובנא. במאה ה- 19 השתייכה יז'ייז'אני לנפת לודמיר. בראשית שנות ה- 80 היו בה 208 יהודים בתוך אוכלוסייה של 700 נפש בערך, שישבו ב- 111 בתים. באותה עת כיהן ברבנות ר' פסח אהרון וייסמן; הוא עבר באמצע שנות השמונים לקאמין קושירסק. בימי מלחמת העולם הראשונה חלה ירידה תלולה במספר היהודים ביז'ייז'אני. יש לשער, שהירידה נמשכה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. בבחירות לקהילות שנערכו בשנת 1928 סופחה יז'ייז'אני למלניצה ומנייביץ', אך בגלל מיעוט המצביעים לא נבחר אף נציג מהן להנהגה המאוחדת. בשנת 1932 פרצה שריפה גדולה ונשרפו 12 בתים יהודיים ומבני משק. דבר זה מעיד על כך, שיהודים רבים החזיקו משקי- עזר חקלאיים כדי להשלים את פרנסתם. לא נודע מה עלה בגורלם של יהודי יז'ייז'אני בתקופת השואה. יש לשער, שהם הועברו לגטו של אחת העיירות הסמוכות או בקובל ושם נספו יחד עם יהודי המקום.