ה' ניסן ה'תשפ"ב

ילנייבו JELENIOWO

ישוב עירוני בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: סובאלקי
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-471

·  יהודים בשנת 1941: כ-175

תולדות הקהילה:
במלחה"ע ה - II

בסוף אוקטובר או בתחילת נובמבר 1939 גירשו הגרמנים את כל יהודי ילנייבו מן המקום. היהודים מצאו מקלט זמני בעיירות ליטא ובשטחי פולין שסופחו לברית המועצות. בשנים 1941- 1945 נספו כולם בשואה.

הידיעות על הכפר ילנייבו הן מן המאה ה- 18. היישוב זכה למעמד של עיר בשנת 1722 למרות מספרם הזעיר של תושביו. אז נמנו בו 25 משפחות בלבד ורובן עסקו במלאכה. בתקופת השלטון הפרוסי (1795- 1807), ולאחר מכן בתקופת מלכות פולין (משנת 1815), גדל מספר התושבים עד מאה משפחות שהתגוררו ב- 49 בתים. ילנייבו הפסידה את מעמד העיר שלה בשנת 1800 והיתה מוכרת כיישוב עירוני בלבד. בשנת 1880 הגיע מספר התושבים ל- 659. כמחציתם של תושבי ילנייבו היו יהודים: בשנת 1921 היו 175 מתוך 471 התושבים יהודים. הידיעות על חייהם ביישוב, בעיקר בתקופה הראשונה לקיומו, מקוטעות מאוד. היהודים התפרנסו ממסחר וממלאכה. בין השנים 1872- 1882 שימש כרב בילנייבו ר' יעקב גורדון. הרבנים שבאו אחריו היו ר' יהודה יעקב צימרמן ור' מאיר ליברמן.