ה' ניסן ה'תשפ"ב

יעקובלבו JAKOWLEWO

מושבה חקלאית בפולין
נפה: דרוהיצ'ין
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-177

·  יהודים בשנת 1941: כ-155

תולדות הקהילה:
טקסט 1

המושבה י' נוסדה בשנת 1849, בימי שלטונו של הצאר ניקולאי הראשון, על אדמות המדינה. רוב המתישבים במקום באו מסולנים. כל המשפחה קיבלה 270 דונם. בשנים הראונות סבלו המתיישבים מחוסר ידע חקלאי ומהעדר מימון לבניית המשקים. בסוף המאה ה- 19 היה מצב החקלאים איתן. לכל משק היו בית מגורים, מבני משק, 10 פרות חולבות, סוסי עבודה ועוד. ברשות המתיישבים היו אז 3,620 דונם. על החקלאות חיו 202 נפש. ובעונה המתה, בחודשי החורף התפרנסו ממלאכות שונות. שאר התושבים עסקו במלאכות במשך כל השנה. בין הנייני הציבור שהיו במקום היו בית-כנסת. בית מרחץ ואסם משותף לאכסון התבואות לאחר הדיש. את המתיישבים שירתו שוחט ושליח-ציבור. הילדים למדו אצל מלמדים שרמתם היתה ירודה. ניסיונות לפתוח בית-ספר בעזרת "חברת מפיצי השכלה" לא עלו יפה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה הצטמצם מספר היהודים בי'. לאחר המלחמה נוספו ליישוב 20 נוצרים. בתקופת הכיבוש הנאצי הובאו יהודי י' לגטו בדרוהיצ'ין ושם נספו יחד עם יהודי המקום בשתי אקציות: בי"ב באב תש"ב (26 ביולי 1942) ובד' בחשון תש"ג (15 באוקטובר