ד' ניסן ה'תשפ"ב

ישינובקה JASIONOWKA

עיירה בפולין
מחוז: לובלין
נפה: טומשוב לובלסקי
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
 

י' נזכרת לראשונה במחצית השנייה של המאה ה-18 כעיירה בבעלותם של בני אצולה פולנים. בשנת 1841 פרצה בעיירה דלקה ורבים מתושביה נותרו בלי קורת גג. על ראשיתו של היישוב היהודי במקום אין בידינו מידע. בשנת 1863 התגוררו בי' 231 תושבים, מהם 203 יהודים. באותן שנים היה בי' בית-כנסת מעץ. בי' נולד ר' יוסלי, שנודע בגלל פרשת "החתונה באוסטילא" (מסיפורו של י"ל פרץ).
רוב יהודי המקום התפרנסו מרוכלות וממלאכה.בתקופה שבין שתי מלחמות העולם התגוררו בי' 250 יהודים.
בסוף ספטמבר 1939 (ערב יום הכיפורים ת"ש) נכבשה י' בידי הצבא הגרמני. מיד עם כניסתם החלו הכובשים במעשי התעללות ובחטיפת יהודים לעבודות כפייה. ב-22 במאי 1942 (שבועות תש"ב) גורשו יהודי י' למחנה ההשמדה בלז'ץ.