ה' ניסן ה'תשפ"ב

טרנוגורה TARNOGORA

עיירה בפולין
מחוז: לובלין
נפה: קרסניסטב
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
מול העיר איזביצה על הגדה השנייה של נהר וייפז'

תולדות הקהילה:
 

ט' נוסדה בשנת 1548 כיישוב בבעלות בית המלוכה, אך עברה אחר-כך לידי האצילים לבית טרנובסקי ונקראה על שמם. עקב מיקומה מול העיר איזביצה (ע"ע), על הגדה השנייה של נהר וייפז', נחשבה ט' פרבר של איזביצה. במשך מאות בשנים נשארה האוכלוסייה המקומית קטנה ורק במאה ה-19, עת הוקמו במקום כמה מפעלים לייצור אבני בניין, הוענקו לט' זכויות עיר.
בשנת 1743 נאסרה ישיבת יהודים בט' ובאיזביצה ורק יחידים הצליחו לעקוף את האיסור. בשנת 1759 ישבה בט' משפחה יהודית אחת, ולקראת סוף המאה ה-18 גרו בה חמש משפחות יהודים. גם אחרי 1862,משבוטלו ההגבלות על מגורי יהודים בכל יישובי פולין, כמעט שלא נוספו יהודים בט' שכן אפשרויות הפרנסה במקום היו מצומצמות. היהודים שכבר ישבו בה מצאו את פרנסתם ממסחר זעיר, מלאכה וחקלאות. מבחינה מינהלית השתייכו יהודי ט' לקהילת איזביצה ולא היו להם מוסדות קהילתיים נפרדים.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נמלטו רוב היהודים מט', בגלל קרבתה חזית, ורק בתום המלחמה שבו וניסו לשקם את בתיהם ואת עסקיהם. בשנות ה-20 וה-30 שמרו יהודי ט' על מקורות פרנסתם המסורתיים - מסחר זעיר, רוכלות ומלאכה.
בשנות ה-30 גברה בט', כברוב יישובי פולין, התעמולה האנטישמית, ועד מהרה הגיעו הדברים לידי אלימות של ממש - יהודים עוברי אורח הותקפו ברחובות, והרוכלים שסבבו בכפרים עם מרכולתם חששו לחייהם.
בספטמבר 1939, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, נכבשה ט' תחילה בידי הצבא האדום, אבל כעבור ימים מעטים, באמצע ספטמבר, נסוגו הסובייטים מזרחה ואת מקומם תפסו הגרמנים. רוב יהודי המקום הצטרפו אל החיילים הרוסים בנסיגתם מזרחה ורק משפחות מעטות נותרו בט'. ככל הידוע לנו, בשנים הראשונות לכיבוש לא היו בט' רדיפות נגד היהודים ולרוב הם המשיכו לעבוד לפרנסתם כמקודם.
במרס-אפריל 1942 גורשו אלפי יהודים מאזור ט' למחנה ההשמדה בלז'ץ, ומשערים שגם והודי ט' האחרונים היו בתוכם.