ט"ז תשרי ה'תשפ"ב

לאחוביץ LACHOWICZE

קהילה בפולין