ה' ניסן ה'תשפ"ב

לאנצ'ין LANCZYN

כפר בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: נאדבורנה
אזור: גאליציה המזרחית
במרחק כ- 18 ק"מ מנאדבורנה וכי 26 ק"מ מתחנת הרכבת בקולומיאה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 4,152

·  יהודים בשנת 1941: כ- 383

תולדות הקהילה:
כללי

כפר המרוחק ב- 18 ק"מ מנאדבורנה וכ- 26 ק"מ מתחנת הרכבת בקולומיאה. עד שנת 1772 השתייך לאנצ'ין לאחוזות המלך. באותה תקופה נתגלו כבר במקום מעיינות מלוחים, שמהם הפיקו מלח בישול. במאה ה- 19 הפיקה מבשלת- מלח שבמקום כ- 5,000 טונות מלח. ב- 1880 מנתה אוכלוסיית הכפר 2,947 נפשות, רובם אוקראינים. רוב התושבים עבדו בחקלאות, וכמה עשרות מהם כפועלים שכירים במבשלה. עד 1880 חיו במקום אך משפחות יהודיות אחדות. לקראת סוף המאה ה- 19 גדל מספר התושבים היהודים; הוקם בית תפילה, התארגנה קהילה והיה לה רב משלה. כרב או כדומ"ץ כיהן באותן שנים ר' שלום רובינשטיין. ב- 1921 מנתה אוכלוסיית הכפר 4,152 נפשות, מהם 383 יהודים. בשנות ה- 30 נתקיים במקום סניף אחוה, ובמועדונו התנהלה פעולה ציונית, ארגונית ותרבותית. לקראת הקונגרס הציוני ב- 1933 נמכרו בלאנצ'ין 27 שקלים וכל הקולות ניתנו לרשימת הציונים הכלליים. ב- 1935 הצביעו השוקלים בלאנצ'ין כלהלן: בעד הציונים הכלליים - 48 קולות, המזרחי - 13, ובעד רשימת ארץ-ישראל העובדת - 12 קולות. אין בידנו ידיעות על קורותיו של ישוב יהודי קטן זה במלחמת-העולם השנייה. ניתן רק לשער, שאם המשיך להתקיים עד קיץ 1942, הרי נעקר ודאי לנאדבורנה, שכן בעיר זו רוכזו אז יהודים רבים מכל הסביבה.