ד' ניסן ה'תשפ"ב

לאפאנוב LAPANOW

כפר בפולין
מחוז: קראקוב
נפה: בוחניה
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-468

·  יהודים בשנת 1941: כ-114

תולדות הקהילה:
 

כפר, במרחק 24 ק"מ מבוחניה. ב- 1880 היו בו 493 תושבים, מהם 230 יהודים, וב- 1921 - 468 תושבים, מהם 114 יהודים. אף כי קטן היה הכפר, שימש בתקופה שבין שתי מלחמות-העולם מקום-מושב למינהל הקהיליה הכפרית (גמינה). ב- 1982 נערכו בו הפגנות של האיכרים. בעת המהומות נורו למוות בידי המשטרה, שבאה להשליט סדר, כמה מן המפגינים, ואחדים מהם הועמדו לדין באשמת ארגון הפגנות נגד המדינה. ליהודים היה בית-תפילה וכן שו"ב. בתקופה שבין שתי מלחמות-העולם ישב במקום רבי אהרון ליפשיץ, שמילא כנראה תפקיד של פוסק בענייני כשרות. ר' אהרון נספה בתקופת השואה. בבחירות לקונגרסים הציוניים ב- 1931 וב- 1935 נמכרו במקום כל פעם 25 שקלים, והבוחרים הצביעו רובם ככולם בעד הרשימה של "הציונים הכלליים". מתחילת הכיבוש הגרמני נפלו גם בחלקם של יהודי לאפאנוב גזירות של עבודות-כפייה' הגבלות-תנועה וקונטריבוציות. מקצת מבני הקהילה הועסקו בעבודות-כפייה חקלאיות. ב- 1940 עברו מספר משפחות יהודיות ליישובים גדולים יותר בסביבה. ב- 1941 נחטפו כמה צעירים למחנות-עבודה. ב- 16.8.1942 פורסמה הוראה בדבר גירוש כל יהודי לאפאנוב לבוחניה. ניסיונות לדחות את הגזירה על-ידי מתן שוחד לפקידים גרמנים לא עלו יפה. ב- 21.8.1942 הגיעו ללאפאנוב כמה עשרות שוטרים פולנים, כדי לרכז את היהודים ולהעבירם לבוחניה. באותם הימים נמלטו כמה יהודים מן המקום ומצאו מיקלט אצל מכריהם בכפרים באזור. ב- 23.8.1942 התקיים הגירוש, וכל יהודי לאפאנוב הועברו לבוחניה, וגורלם היה כגורל בני הקהילה שם.