ה' ניסן ה'תשפ"ב

לאצקייה LACKIE SZLACHECKIE

קהילה בפולין
צ'יינסטחובה
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 8

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 133 יהודים. יש להניח, שהיישוב היהודי בא לקצו באפריל-מאי 1942 ושתושביו גורשו אז לטלומאץ' או לסטאניסלאבוב.