ו' ניסן ה'תשפ"ב

לוביין LUBIEN

עיירה בפולין
מחוז: וארשה
נפה: ולוצלאבק
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-2,120

·  יהודים בשנת 1941: כ-797

תולדות הקהילה:
 

על ראשיתו של היישוב לוביין לא ידועים לנו פרטים. לוביין התקיימה כבר קודם חלוקתה של פולין בסוף המאה ה- 18 והיתה בבעלותה של משפחת אצילים. מראשית המאה ה- 19 היתה לוביין בבעלותם של בני משפחת האצילים ואלישבסקי. בעיירה היו 69 בתים בנויי עץ ובית אחד בנוי אבן. בלוביין התקיימו ימי שוק שבועיים וירידים שנתיים. אין לנו ידיעות מדויקות על ראשיתו של היישוב היהודי בלוביין. גם המקורות על תולדותיו של היישוב במשך קיומו דלים ביותר. כנראה שתחילתו של היישוב היהודי היתה במחצית השנייה של המאה ה- 18. ככל הידוע התפרנסו רוב יהודי המקום ממסחר וממלאכה. במחצית הראשונה של המאה ה- 19 היו במקום בית כנסת ובית מדרש. בעיירה פעלו החברות היהודיות המסורתיות, כגון "חברה קדישא" ו"הכנסת אורחים". גם בתקופה שבין שתי מלחמות העולם התפרנסו יהודי לוביין בעיקר מן המסחר הזעיר וממלאכה. כשנות העשרים של המאה הנוכחית הוקמה במקום "קופת גמילות חסדים" שנתנה לנזקקים הלוואות בלי ריבית. בשנת 1931 הוקם בלוביין בעזרת הג'וינט "בנק עממי" בהון יסוד של יותר מ- 3,000 זלוטי. הבנק נתן הלוואות לסוחרים ולבעלי מלאכה. פעולתו של הבנק נפסקה בשנת 1937 בשל המצב הכלכלי הקשה. בין שתי מלחמות העולם התקיים בעיירה סניף של "הציונים הכלליים" וכן הוקם סניף של "אגודת ישראל" ושל "צעירי אגודת ישראל" (1932). בבחירות לוועד הקהילה שנערכו בשנת 1936 היו בלוביין 161 בעלי זכות בחירה ומהם השתתפו בבחירות 151 בוחרים. "אגודת ישראל" קיבלה באותה שנה 4 מנדטים, רשימת הציונים - 2 ורשימת בעלי המלאכה - 2. יחידות הצבא הגרמני נכנסו ללוביין בראשית ספטמבר 1939. ב- 7 בנובמבר 1939 גורשו רבים מיהודי לוביין למחנות לעבודת כפייה שבמחוז פוזנאן משם הועברו המגורשים ושאר יהודי לוביין לעיירות הסמוכות לווארשה. גורלם היה כגורל שאר יהודי המקומות הללו.