ד' ניסן ה'תשפ"ב

לוביצ'ה קרולבסקה LUBYCZA KROLEWSKA

עיירה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: ראווה רוסקה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 710

·  יהודים בשנת 1941: כ- 629

תולדות הקהילה:
 

לוביצ'ה קרולבסקה מוזכרת לראשונה במקורות מ- 1667 ככפר. ב- 1765 כבר צויינה ומוזכרת כעיירה, ובה 8 בתי-הארחה וכמה בתים קטנים בבעלותם של יהודים. בראשית המאה ה- 19 הוקם בה מפעל לכלי-אבן וחרסינה. באותו זמן הוקמו בה מנסרה וטחנת-קמח; שתיהן מופעלות בכוח המים. ב- 1834 פרצה דליקה בלוביצ'ה קרולבסקה וכמעט כל בתיה עלו באש. בסוף המאה ה- 19 חדל מפעל לכלי-בית מלהתקיים, ובמקומו הוקם מפעל לקופסות לגפרורים. במפעל זה 12 מתוך 20 פועליו היו יהודים. סמוך למלחמת-העולם הראשונה התפרנסו יהודי לוביצ'ה קרולבסקה כלהלן: 200 - מרוכלות ומסחר זעיר, 60 - ממלאכה עצמאית ושכירה, ו- 12 מעגלונות ומזגנות. לוביצ'ה קרולבסקה היתה מרכז עירוני לכפרי הסביבה, והיהודים עסקו בכל השרותים העירוניים שנזקקו להם הכפריים. במלחמת-העולם הראשונה נפגעו 102 מבתיה של לוביצ'ה קרולבסקה ו- 36 מהם נהרסו כליל. בעיירה התרוצצו כ- 60 יתומי מלחמה, שחלק מהם קיבצו נדבות. לעזרתם בא הג,וינט והקים בלוביצ'ה קרולבסקה מטבח עממי שנתן יום-יום לילדי לוביצ'ה קרולבסקה למעלה מ- 300 ארוחות חינם. כן עזר הג'וינט ליהודי העיירה להשתקם. בסוף שנות ה- 20 הוקמה בלוביצ'ה קרולבסקה קופת גמילות חסדים, אך זו פסקה מלפעול ב- 1933. מבין רבני לוביצ'ה קרולבסקה ידועים לנו ר' אהרן ב"ר אליעזר רוקח, נכדו של ר' שלום רוקח, ובנו ר' אהרן; הללו כהנו כרבנים ואף כאדמו"רים מסוף המאה ה- 19 ועד מלחמת-העולם הראשונה. בראשית המאה ה- 20 כיהן כרב או כדיין בלוביצ'ה קרולבסקה ר' אברהם-מנדל גוטסמאן. מ- 1924 ועד סוף קיום הקהילה כיהן בה ברבנות ר' נפתלי-הירץ ב"ר שלום בק. ב- 1928 התיישב בלוביצ'ה קרולבסקה הרופא היהודי הראשון ד"ר קארול ווייסברג. רופא זה התחתן ב- 1930 עם בתו של הכומר האוקראיני והיא התגיירה. בחתונתם נוכחה כל העיירה, יהודים כנוצרים. החוגים הראשונים של ההסתדרות הציונית בל' ק' התארגנו כנראה בראשית שנות ה- 20 של המאה ה- 20. הארגון הראשון בה היה של הציונים הכלליים. ב- 1931 או 1932 הוקמה ההתאחדות שהיתה הסיעה הציונית החזקה במקום, וקיבלה בבחירות לקונגרסים הציוניים יותר מ-%60 של כלל הקולות. על קורות היישוב היהודי בעיירה בימי מלחמת-העולם השנייה אין לנו אלא קומץ ידיעות מקוטעות על חיסולו של ישוב זה בידי הכובש הנאצי. תהליך החיסול נעשה באקציות אחדות במהלך שנת 1942. בסוף פברואר 1942 שולחו כמה עשרות מיהודי לוביצ'ה קרולבסקה למחנה-ההשמדה בבלז'ץ. שילוח שני של יהודי המקום לבלז'ץ היה בסוף ספטמבר 1942 אחרי( חג הסוכות תש"ג), או ב- 4.10.1942. החיסול הסופי מועדו באותו חודש אוקטובר: שארית יהודי לוביצ'ה קרולבסקה נעקרה לראווה-רוסקה.