ד' ניסן ה'תשפ"ב

לובלינייץ LUBLINIEC

עיר בפולין
מחוז: שלזיה
נפה: לובלינייץ
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-3,500

·  יהודים בשנת 1941: כ-240

תולדות הקהילה:

 

מעמד של עיר הוענק ללובלינייץ, כנראה, עוד ב- 1270 על-ידי בעלי המקום, הדוכס מאופולה, שבנה על-ידה טירה. במאות ה- 14- 16 התפתחה העיר כמרכז למלאכה ולמסחר. ב- 1650 נשרפה לובלינייץ כליל, למעט שלושה בתים. מאז ירדה העיר, ועיסוקם העיקרי של תושביה היה החקלאות, אולם במאות הבאות שוקם המסחר בלובלינייץ ובמאה ה- 19 נתקיימו בה אפילו 5 ירידים לשנה. משנות הארבעים של המאה ה- 18 השתייכה לובלינייץ לפרוסיה, ורק לאחר משאל-העם ב- 1921 נמצאה בתחומה של פולין. בשל קירבתה לגבול פולין הקונגרסאית עסקו רבים מתושביה בהברחה. במאה ה- 19 היתה העיר מוקד חשוב למאבקם של הפולנים נגד מגמת הגרמניזציה של שלזיה. יש להניח, שיהודים הגיעו למקום במאה ה- 18. ב- 1821 נחנך בית-הכנסת, הבנוי-אבן. בשנים 1887- 1913 היה רבה של לובלינייץ הרב פרידמן. בסוף המאה ה- 19 ועד שנת 1913 היתה בלובלינייץ קהילה יהודית עצמאית, ולה תקציב שנתי של 6,000- 7,800 מארק. על-ידה פעלו חברות סעד וצדקה: "חברת נשים", "חברת נערות יהודיות", וכן ארגון "עזרה לעניים". כן היתה במקום "חברה קדישא". כבר במחצית הראשונה של המאה ה- 19 היה בלובלינייץ "בית ספר לילדי ישראל", ובשנים הראשונות למאה ה- 20 למדו בו 24- 32 ילדים. ב- 1899 הוקמה בלובלינייץ "האגודה להפצת ספרות והיסטוריה של העם היהודי". בעקבות מלחמת-העולם הראשונה עזבו רוב יהודי לובלינייץ את עיירתם. בין שתי מלחמות-העולם ישבו בלובלינייץ משפחות יהודיות ספורות בלבד. לאחר שפרצה מלחמת-העולם השנייה ולאחר שלובלינייץ סופחה לתחום הרייך השלישי גורשו מן המקום כל היהודים.