ה' ניסן ה'תשפ"ב

לוהישין LOHISZYN

עיירה בפולין
נפה: פינסק
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-1,984

·  יהודים בשנת 1941: כ-168

תולדות הקהילה:
 

עיירה בנפת פינסק. בתקופת הממלכה הפולנית היתה לוהישין בנפת פינסק, שבוויבודיות בריסק. לאחר סיפוח פולסיה לקיסרות הרוסית נכללה בפלך מינסק. בשנת 1643 קיבלה לוהישין זכויות עיר ומאוחר יותר הוחכרה לנסיכים ממשפחת ראדזיוויל, ומהם עברה החכירה למשפחת אוגינסקי. יש לשער, שלאחר קבלת מעמד עיר החלו יהודים להתיישב בלוהישין. מספרם היה כנראה קטן והוא גדל רק במאה ה- 19. משנות השישים של המאה ההיא כיהן ברבנות בלוהישין ר' יוסף רבינוביץ'. הוא נפטר בשנת 1891 ואחריו נבחר לכהן בתפקיד בנו, ר' מאיר רבינוביץ'. יש להניח, שבעת מלחמת העולם הראשונה נאלצו יהודים רבים לעזוב את העיירה בשל קרבתה לחזית. משום כך נמנו בה רק 168 יהודים. כנראה שכעבור זמן חזרו יהודים לעיירה ובין שתי מלחמות העולם עלה מספרם לכמה מאות. יהודי לוהישין התפרנסו ממסחר זעיר, מרוכלות וממלאכה. בפעילותם נעזרו בקופת גמ"ח, שהיתה בעיירה. במחצית השנייה של שנות השלושים היה בלוהישין סניף של "החלוץ הכלל-ציוני". יהודי לוהישין עמדו בקשר הדוק עם הנהלת הקהילה של פינסק וזו תמכה בהם וייצגה אותם. לוהישין נכבשה בידי הגרמנים כנראה ב- 27 ביוני 1941. ביום א', י"ז באב תש"א (10 באוגוסט 1941), רוכזו כל יהודי לוהישין בידי הגרמנים והם נרצחו בידי יחידת פרשים של האס"אס.