ו' ניסן ה'תשפ"ב

יאבוז'ה JAWORZE DOLNE

קהילה בפולין


הרב  משה אפרים מושקוביץ,
נולד בתרס"ט,1909. כיהן כרבה של סוקוליקי ,Sokoliki Górskie, שבגליציה המזרחית. זמן קצר לפני שפרצה מלחמת העולם השניה עבר לכהן כרבה שליאבוז'נה, Jaworzno, שבגליציה המערבית. היה פעיל באגודת ישראל. נספה בשואה.
מקורות: פייקאז', חסידות פולין, עמ 326-328;

לעיריה המקומית לחץ אן

למפה כאן

ויקיפדיה