ה' ניסן ה'תשפ"ב

לוטובה Lotowa

מושבה חקלאית בפולין
אזור: ווהלין ופוליסיה
3.5 ק"מ בערך מקמניץ-דליטא
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-41

תולדות הקהילה:
 

מושבה חקלאית יהודית, במרחק 3.5 ק"מ בערך מקמניץ- דליטא. המושבה נוסדה בשנת 1849 בימי הצאר ניקולאי הראשון. לוטובה היתה הראשונה מבין שלוש המושבות היהודיות שהוקמו בסביבות קמניץ-דליטא ונקראה על-שם לוט אחי אברהם. בשנת 1898 ישבו בה 41 נפשות על 1,210 דונם קרקע.
בין שתי מלחמות העולם נכללה בקהיליית (גמינה) קמניץ, נפת בריסק. יש לשער, שמספר יהודיה היה קטן ובזמן הכיבוש הגרמני הם הובאו לגטו בקמניץ-דליטא ונספו שם יחד עם יהודי המקום.