ד' ניסן ה'תשפ"ב

לומיאנקי גורנה LOMIANKI GORNE

קהילה בפולין
מחוז: וארשה
נפה: וארשה

תולדות הקהילה:
 

כפר השוכן ליד הכביש וארשה-מודלין. בשנת 1921 התגוררו במקום 215 תושבים, מהם 130 יהודים. על חייהם של יהודי לומיאנקי גורנה בין שתי מלחמות העולם ידוע רק, שבימים האחרונים של שנת 1936 נפצו בריונים פולניים שמשות ובכמה חנויות של יהודים וניזקו סחורות. בשנת 1940, בעת הכיבוש הגרמני, ישבו במקום 300^כ יהודים וביניהם פליטים ממערב פולין. באמצע נובמבר 1940 גירשו הגרמנים כמה מיהודי לומיאנקי גורנה לגטו לודווישין, שהוקם 15^ב בנובמבר של אותה שנה בשביל יהודי לגיונובו, יאבלונה והסביבה. הגטו בלודווישין חוסל 4^ב באוקטובר וכל אסיריו הובלו למחנה המוות בטרבלינקה. בדצמבר 1940 התקיים הגירוש הסופי של יהודי לומיאנקי גורנה. הם הועברו לפורט סוליפסה שליד העיירה ולוכי ומשם ביאנואר או בפברואר 1941 שולחו לגטו וארשה. במאי 1943 הגיעה ליער שליד לומיאנקי גורנה קבוצת לוחמים יהודיים מגטו וארשה. הם הסתתרו במקום זמן מה עד שעברו ליערות וישקוב. בעת שהייתם ליד לומיאנקי גורנה טיפל בהם במסירות איכר פולני בשם קאישצ'אק.