ה' ניסן ה'תשפ"ב

לונקה ר. LAKA RUS

קהילה בפולין
פרזמיסיל
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 150

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 150 יהודים. קרוב לוודאי, שהיישוב היהודי חדל מלהתקיים באוגוסט 1942 ושתושביו גורשו אז לסאמבור.