ו' ניסן ה'תשפ"ב

קולומנה KOLUMNA

כפר בפולין

מחוז: לודז'

נפה: לאסק

אזור: לודז' והגליל

 

תולדות הקהילה:

כללי

הכפר קולומנה שימש בתקופה שבין שתי מלחמות העולם מקום- קיט. מספר היהודים שהתגוררו בו אז דרך-קבע אינו ידוע. לישוב קטן זה היו בית-מדרש משלו וכמה שטיבלך. בשנות ה- 30 ישב בקולומנה (בעונות הקיץ) האדמו"ר מראדושיץ, ובחגים נהרו אליו חסידיו הרבים. היהודים בקולומנה נפגעו באווירה האנטישמית שנדחסה בשנות ה- 30. בשנים 1935 ו- 1937 היו כאן בימים הנוראים פגיעות אלימות ביהודים. כנופיות חוליגאנים תקפו בתי יהודים, את בית המדרש ואת השטיבלך, הרסו את תכולתם ויידו אבנים במתפללים. רק המשטרה שהגיעה מלאסק הצליחה לרסן את התוקפים. בימי הכיבוש הנאצי נעקרו כנראה היהודים בידי השלטונות למרכז גדול יותר, או שנמלטו מקולומנה בעצמם. זמן-מה עבדו בקולומנה קבוצת 10- 15 בעלי-מלאכה יהודים מגיטו לאסק לצורכי המתיישבים הגרמנים מוולין ומאוקראינה. יהודים אלה זכו למזון טוב יחסית, לשכר ולדיור נוח ואפילו לא נצטוו לענוד את כוכב-היהודים. בשבתות הסיעו אותם הגרמנים במשאיות ללאסק, והרשו להם לשאת מזון למשפחותיהם. לאחר שחוסל גיטו לאסק (בסוף אוגוסט 1942) וקבוצת בעלי-המלאכה הנ"ל הועברו לגיטו לודז', נדרשה החזרתם לקולומנה, שוב הועסקו ושוכנו במקום, והוחזרו לגיטו לודז' רק זמן קצר לפני חיסולו (1944). בקולומנה היה קיים גם מחנה-עבודה יהודי, שהוקם כנראה באוקטובר 1942 וחוסל ב- 30.8.1943. לא ידועים פרטים על מחנה-עבודה זה, אך קרוב לוודאי שאין קשר בינו לבין קבוצת בעלי-המלאכה האמורים לעיל.