ה' ניסן ה'תשפ"ב

קולשה קושצ'יילנה Kulesze Koscielne

קהילה בפולין

מחוז: ביאליסטוק

נפה: ויסוקיה מאזובייצקיה

 

תולדות הקהילה:

הכפר קולשה קושצ'יילנה שוכן על גדות הנהר רוקיטנה ומכאן שמו הנוסף רוקיטניצה. לראשונה הוזכר המקום בתעודות משנת 1431. בשנת 1827 היו בו רק 33 תושבים. כעבור 100 שנים בערך, בשנת 1921, ישבו בקולשה קושצ'יילנה 278 אנשים, ובתוכם 185 יהודים. בספטמבר 1939 נכבש הכפר בידי הסובייטים וביוני 1941 -בידי הגרמנים. לאחר הקמת הגטו בוויסוקיה מאזובייצקיה, באוגוסט 1941, גירשו לשם הגרמנים את כל יהודי קולשה קושצ'יילנה. 2^ב בנובמבר 1942 הם הועברו, יחד עם כל יהודי ויסוקיה מאזובייצקיה, למחנה המעבר בזאמברוב ומשם למחנות המוות בטרבלינקה באושוויץ.