ו' ניסן ה'תשפ"ב

קומרוב KOMAROW

עיירה בפולין

מחוז: לובלין

נפה: טומשוב

אזור: מחוזות לובלין קיילצה

 

תולדות הקהילה:

כללי

 

בימי מלהמת העולם השנייה

ערב ראש השנה ת"ש (13.9.1939) נככשה ק' בידי הגרמנים. כעבור שבועיים ימים נסוגו הגרמנים וב-28 בספטמבר 1939 נכנסה לעיירה יחידה של הצבא האדום; ואולם כעבור 12 יום נסוגו גם הסובייטים והגרמנים שבו לק'. אל חיילי הצבא האדום התלוו אז רבים מיהודי העיירה, ויחד עמם עברו לאזור השליטה הסובייטי שבמזרח פולין.

עשרה ימים לאחר שובם לק' ריכזו הגרמנים את היהודים בכיכר השוק ולקחו מהם את כל דברי הערך שהיו ברשותם. בשעת מעשה לא נמנעו גם מהתעללות באנשים והפליאו בהם את מכותיהם. באותו יום הוצאו רבים מיהודי ק' מבתיהם בכוח, הובלו במשאיות להרוביישוב ומשם - למחנה עבודה בזמישץ'. בחודשים אוקטובר-דצמבר 1939 הובאו לק' 200 יהודים שגורשו מלודז', מוולוצלאווק, מקולו ומשיירפייץ. באביב 1941 הגיעו לק' עוד כ-400 יהודים מזמושץ' וכ-700 שגורשו מצ'כוסלובקיה.

בקיץ 1941 הוקם בק' גטו, שבו התגוררו היהודים בצפיפות רבה, משפחות אחדות בכל דירה. ב-23 במאי 1942 הוחל בחיסול הגטו. עוד באותו יום שולחו רבים מיושביו, בעיקר הלא-מקומיים, למחנה ההשמדה בלז'ץ. באוקטובר ובנובמבר 1942 בא הקץ גם על אחרוני היהודים בגטו. רובם נורו במקום, והנותרים אחרי הטבח גורשו לבלז'ץ. רק מתי מעט יהודים הצליחו להימלט ולהציל את נפשם.