ד' ניסן ה'תשפ"ב

קומרובקה KOMAROWKA

ישוב עירוני בפולין

מחוז: לובלין

נפה: רדזין

אזור: מחוזות לובלין קיילצה

 

תולדות הקהילה:

כללי

מועד ייסודה של ק' אינו ידוע לנו. במפקדי אוכלוסין מן השנים 1827 ו-1857 לא נזכר שמה. היא נזכרת לראשונה במקורות כתובים משנות ה-80 של המאה ה-19 כיישוב כפרי, שהיתה בו אז עדה פרבוסלבית גדולה יחסית, 142 נפש, ומלבדם גם 50 קתולים ו-15 יהודים. אחרי מלחמת העולם הראשונה, עם חידושה של מדינת פולין העצמאית, היה לק' מעמד של יישוב עירוני.

בשנת 1921 מנתה האוכלוסייה בק' 1,038 נפש, בהם 412 יהודים, שהתפרנסו ברובם מחנוונות ומלאכה. בין שתי מלחמות העולם היתה בק' קהילה יהודית מאורגנת ולה בית-מדרש, בית-עלמין וחברה קדישא.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, בספטמבר 1939, הופצצה ק' קשות ורוב תושביה נמלטו ממנה. כעבור ימים מעטים נכבשה בידי הגרמנים. כבר בימים הראשונים לכיבוש החלו רדיפות והתעללויות ביהודים, לא פעם בעזרתם של תושבים פולנים. הגרמנים גזלו מן היהודים את רכושם, העבידו אותם בעבודות פרך והתעללו בהם להנאתם.

בשנת 1941 הובאו לק' מגורשים מכפרי הסביבה, ויהודי המקום נאלצו לקלוט אותם בבתיהם. הצפיפות, הרעב ותנאי החיים הקשים גרמו להתפשטות מגפות של טיפוס הבטן וטיפוס הבהרות. הגרמנים אסרו על הרופאים היהודים לטפל בחולים, ורופא שהפר את פקודתם היה צפוי לעונש מוות. רבים מן החולים נפטרו, אך היו גם שהחלימו.

בקיץ 1942 (התאריך המדויק אינו ידוע לנו) שולחו כל יהודי ק' לגטו מיינדזיז'ץ פודלאסקי. בדרך לשם היו נתונים לשמירה כבדה של אנשי ס"ס גרמנים ושוטרים גרמנים ופולנים, שלא חסכו מהם מכות וירו למוות בכל יהודי שניסף לברוח. כעבור 6 שבועות שולחו יהודי ק' ממיינדזיז'ץ פודלאסקי לטרבלינקה.

רק 26 בעלי מקצוע שעבדו למען הגרמנים, וגם קבוצה של יהודים (מספרם אינו ידוע לנו) שנשלחו לעבוד בשלוש חוות חקלאיות קרובות לק', לא גורשו אז. בעלי המקצוע שנותרו בק' רוכזו כולם בבית אחד שהוקף גדר תיל, ובמהלך העבודה ספגו מכות והשפלות לרוב. ב-30 בנובמבר 1942 נשלחו גם הם, יחד עם קבוצת העובדים בחוות החקלאיות, לגטו מיינדזיז'ץ פודלאסקי, ושם הועבדו בפרך תחת השגחת שומרים מזוינים, בתנאי רעב וצפיפות קשים. באפריל 1943 שולחו גם הם, יחד עם יהודי מיינדזיז'ץ האחרונים, למחנה מיידאנק, ומצאו שם את מותם.

רק יחידים מקרב יהודי ק' הצליחו להימלט מן הגירוש הגדול בקיץ 1942, ומקצתם שרדו וזכו לראות בשחרור.