ד' ניסן ה'תשפ"ב

קונסטאנצינק KONSTANCINEK

קהילה בפולין

מחוז: וארשה

נפה: וארשה

 

תולדות הקהילה:

 

בשנת 1921 ישבו בקונסטאנצ'ינק 399 יהודים בתוך כלל האוכלוסיה שמנתה 1,455 נפש. אין בידינו ידיעות על חייהם של יהודי קונסטאנצ'ינק לפני מלחמת העולם השנייה ואף לא על גורלם בעת הכיבוש הגרמני. יש להניח, שרובם הועברו לגטו וארשה.