ג' ניסן ה'תשפ"ב

יאבורניק רוסקי Jawornlk Ruski

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: דוברומיל
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: כ- 105

תולדות הקהילה:
כללי
ב- 1921 - 105 יהודים. יש להניח שהיישוב היהודי בא לקצו בקיץ-סתיו 1942 ושהיהודים הוצאו אז להורג במקום, או גורשו לאחת הערים שבאיזור, אולי לפשמישל

קישור לעיריה המקומית
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jawornik_Ruski_cerkiew_1.jpg