ו' ניסן ה'תשפ"ב

קוסווה KOSSEWO

קהילה בפולין

מחוז: ביאליסטוק

נפה: לומז'ה

 

תולדות הקהילה:

כללי

הכפר מוזכר לראשונה בתעודות מן המאה 16^ה. בעליו היו בני אצולה פולנית זעירה. בשנת 1827 היו במקום 20 בתים 142^ו תושבים, ובתוכם משפחות יהודיות אחדות. בשנת 1921 היו בקוסבו 143 יהודים, מתוך 503 התושבים. יש להניח, שבתקופת מלחמת העולם השנייה הועברו יהודי קוסבו לשניאדובו הקרובה וגורשו יחד עם יהודי המקום 2^ב בנובמבר 1942 למחנה המעבר בזאמברוב ומשם בינואר 1943 למחנה המוות באושוויץ.