ד' ניסן ה'תשפ"ב

קופאצ'בקה Kopaczewka

כפר בפולין

נפה: לוצק

אזור: ווהלין ופוליסיה

בקרבת רוזישץ'

אוכלוסיה:

•  יהודים בשנת 1941: כ - 60

 

תולדות הקהילה:

 

כפר ומושבה בנפת לוצק בקרבת רוזישץ'. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בקופאצ'בקה 274 יהודים, ובשנות השלושים חיו כאן 60 משפחות בערך. היהודים עסקו במסחר זעיר ובמלאכה. אחדים מהם היו בעלי- אחוזות ויהודי אחד היה בעל טחנת-הקמח שבכפר. יהודי קופאצ'בקה הועברו בתקופת השואה לגטו רוזישץ' ונספו שם