ד' שבט ה'תשפ"א

קופאצ'ובקה KOPACZOWKA NOWA

קהילה בפולין