ד' ניסן ה'תשפ"ב

קופיצ'ב Kupiezow

קהילה בפולין

נפה: קובל

 

תולדות הקהילה:

כללי

כפר ומושבה של צ'כים בנפת קובל. בשנת 1921 ישבו בשני המקומות 236 יהודים ובשנות השלושים ירד מספרם ל- 30 משפחות. במקום היתה ספרייה יהודית קטנה, וזמן-מה התקיימו שם קורסים של ערב ליידיש. יהודי קופיצ'ב נספו בקובל