ה' ניסן ה'תשפ"ב

קורוזוונקי KUROZWEKI

עיירה בפולין

מחוז: קיילצה

נפה: סטופניצה

אזור: מחוזות לובלין קיילצה

 

תולדות הקהילה:

כללי

בשנת 1487 קיבלה ק', יישוב בבעלות משפחת האצילים לנצקורונסקי, זכויות עיר. באותה שנה הוקמו בה כנסייה, ארמון וכיכר שוק. בשנת 1579 היו בק' 7 בעלי מלאכה - 3 מזקקי יי"ש, שני קצבים ושני טוחני קמח. בשנת 1869 ביטלו השלטונות הרוסיים את מעמדה העירוני של ק'.

היהודים הראשונים התיישבו בק' באמצע המאה ה-16. הם עסקו במסחר ובמלאכה. באמצע המאה ה-19 נבנו בית-כנסת ובית-מחסה לעניים.

על קורותיהם של יהודי ק' בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, וגם על גורלם תחת הכיבוש הגרמני בימי מלחמת העולם השנייה, אין בידינו מידע. ייתכן שהיהודים המעטים שהתגוררו אז בכפר הועברו לאחד הגטאות בעיירות הסמוכות. באוקטובר-נובמבר 1942 גורשו היהודים באזור למחנה ההשמדה טרבלינקה.