ה' ניסן ה'תשפ"ב

קורופייץ KOROPIEC

כפר בפולין

מחוז: טארנופול

נפה: בוצ'אץ'

אזור: גאליציה המזרחית

אוכלוסיה:

•  בשנת 1941: כ- 4,775

•  יהודים בשנת 1941: כ- 176

•  יהודים לאחר השואה: כ- 10

 

תולדות הקהילה:

עד חלוקתה של פולין ב- 1772 היתה קורופייץ עיירה פרטית בבעלות האצולה; לראשונה הוזכרה העיירה בתעודות מ- 1427. בין שתי המלחמות היה לקורופייץ מעמד של כפר. קורופייץ מרוחקת 12 ק"מ מתחנת-הרכבת. ב- 1921 מנו אוכלוסי קורופייץ 4,775 נפשות, בתוכם 176 יהודים. על היהודים בקורופייץ נמסר לראשונה בתעודות מ- 1635. לפי המיפקד מ- 1765 ישבו בק, 10 יהודים (כנראה משפחה אחת או שתיים), שהיו כפופים לקהילת פוטוקזלוטי. בעשורים האחרונים של המאה ה- 19 היתה במקום קהילה מאורגנת ולה רב משלה. ב- 1886 נתמנה לרב בקורופייץ ר' חיים-ברוך ב"ר משה-דוד הוכברג, שעבר ב- 1907 לכהן בניז'ניוב. את כסאו בקורופייץ ירש חתנו ר' חיים-אריה אלטשטאט. הלה השתקע בגמר מלחמת-העולם הראשונה בסטאניסלאבוב, שם נספה ב- 1943. בתקופה שבין שתי המלחמות נסתמנה במקום פעולה ציונית: ב- 1928 התקיים סניף אחוה, וב- 1931 התארגנו הרביזיוניסטים. קולות השוקלים לקונגרס הציוני ב- 1931 התחלקו כלהלן: 46 לציונים הכלליים ו- 2 לרביזיוניסטים. בבחירות ב- 1935 ניתנו כל קולות השוקלים, 20 במספר, לרשימה של הציונים הכלליים. בבחירות למועצה המקומית, שחסותה היתה גם על הכפרים הסמוכים, (נתקיימו ב- 1928), קיבלו יהודי המקום 5 מאנדאטים, מהם 4 ציונים. עם פרוץ המלחמה בין גרמניה לברית-המועצות נכנסו הגרמנים לקורופייץ ב- 7.8.1941. מיד גזרו על היהודים שעת- עוצר (מ- 4 אחר הצהריים), ענידת סרט מגן-דוד, והגבלות אחרות. הגרמנים ציוו להקים יודנראט, וכיושב-ראש היודנראט נתמנה בן-ציון מילר. משאר חברי היודנראט ידוע לנו רק שמו של לייב פיירשטיין, לשעבר בעל החנות לכלי-ברזל בקורופייץ. עיקר תפקידו של היודנראט כלפי השלטונות הגרמניים היה הספקת כוח-עבודה. בשלהי 1941 דרשו הגרמנים מהיודנראט מתן עופות ומיצרכי מזון, ובד-בבד אסרו (כפי הנראה כבני-ערובה) ארבעה יהודים, אשר לא שבו לבתיהם, אף-על-פי שמתן העופות ומיצרכי- מזון נמסר ליד הגרמנים. ב- 24.3.1942 נעקרו יהודי קורופייץ למונאסטז'יסקה הסמוכה. ייתכן שקבוצת יהודים נשארה עוד בקורופייץ והועברה באוקטובר של אותה שנה לגיטו בבוצ'אץ'. כששוחררה קורופייץ על ידי הצבא הסובייטי ב- 27.3.1944, יצאו ממחבואיהם ביערות או בבתי נוצרים. כעשרה ניצולים יהודים מתושבי קורופייץ