ה' ניסן ה'תשפ"ב

קורטליצה KORTELISY

כפר בפולין

נפה: קובל

אזור: ווהלין ופוליסיה

לראטנה

אוכלוסיה:

•  יהודים בשנת 1941: כ - 60 משפחות

 

תולדות הקהילה:

 

כפר גדול בנפת קובל, סמוך לראטנה. בשנת 1921 ישבו בקורטליצה 195 יהודים, ובשנות השלושים בערך 60 משפחות. במקום היו בית-מדרש, בית-מרחץ, חדר וכיתות ראשונות של בית-ספר עברי. יהודי קורטליצה הועברו לגטו ראטנה ושם נספו.