ה' ניסן ה'תשפ"ב

קורילובקה KURYLOWKA

כפר בפולין

מחוז: לבוב

נפה: לאנצוט

אזור: גאליציה המערבית ושלזיה

אוכלוסיה:

•  בשנת 1941: כ-1,561

•  יהודים בשנת 1941: כ-101

 

תולדות הקהילה:

כללי

בשנות השמונים של המאה ה- 19 היו בקורילובקה כ- 1,600 תושבים, מהם 23 יהודים. ב- 1921 היו במקום 101 יהודים, מתוך 1,561 כלל התושבים. בתקופת הכיבוש הנאצי היה גורלם כגורל כל יהודי הסביבה: ייתכן, שיהודי קורילובקה נאלצו בספטמבר 1939 לעבור את הנהר סאן - לשטח הכיבוש הסובייטי ורובם נרצחו בשנים 1941- 1942 במקומות מגוריהם החדשים. ייתכן גם, שבינואר 1940 גורשו יהודי קורילובקה בדומה ליהודים מכפרים אחרים שבסביבה, ללז'איסק, בספטמבר 1942 לטארנובז'ג, ומשם למחנה המוות בבלז'ץ.