ה' ניסן ה'תשפ"ב

יאבלונוב JABLONOW

ישוב עירוני בפולין
מחוז: לבוב
נפה: טורקה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: כ- 103

תולדות הקהילה:
כללי
ב- 1921 - 103 יהודים. קרוב לוודאי, שהיישוב היהודי חוסל במחצית השנייה של 1942 ושהיהודים גורשו בחודש יולי לטורקה ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה בתקופה שבין אוגוסט לנובמבר 1942.

http://www.jewishgalicia.net/website/modules/database/Item.aspx?type=9&id=49&pid=407