ה' ניסן ה'תשפ"ב

קזנוב KAZANOW

ישוב עירוני בפולין

מחוז: קיילצה

נפה: אילז'ה

אזור: מחוזות לובלין קיילצה

 

תולדות הקהילה:

ק' נזכרת לראשונה במאה ה-16 כיישוב עירוני שנבנה, יחד עם יישובים נוספים באזור, על סמך פריווילגיה מן המלך זיגמונט אוגוסט בשנת 1566. לפי הפריווילגיה הזאת קיבלו המתיישבים, במיוחד אלה שממוצא גרמני, היתר להתאגד באגודות של בעלי מלאכה, לרכוש בתים ולעסוק במסחר. בשנת 1770 הוכרה ק' כקהילה כפרית (גמינה).

בתחילת המאה ה-19 ישבו בק' יהודים מעטים, שהתפרנסו ממסחר, מרוכלות וממלאכה. בימי מלחמת העולם הראשונה סבלו יהודי ק' מצוקה כלכלית קשה. בשנת 1920 קיבלו סיוע מן הג'וינט.

על גורלם של יהודי המקום בתקופת מלחמת העולם השנייה אין לנו נתונים. על-פי מקור אחד נרצחו כ-180 מהם בספטמבר 1939, עם כיבוש העיירה בידי הגרמנים. השאר מצאו את מותם כשחוסלו שאר הקהילות באזור, באוקטובר-דצמבר 1942.