ה' ניסן ה'תשפ"ב

קיילצ'יגלוב KIELCZYGLOW

כפר בפולין

מחוז: לודז'

נפה: ויילון

אזור: לודז' והגליל

אוכלוסיה:

•  יהודים בשנת 1941: כ-500

 

תולדות הקהילה:

בשנות ה- 40 למאה ה- 19 התגוררו בכפר קיילצ'יגלוב, הכפוף לקהילת פאיינצ'נו, כמה משפחות יהודים. רוב ראשי- המשפחה עסקו במלאכה. אחד היהודים היה סוחר-בהמות, והוא מגדולי העשירים באזור קהילת פאיינצ'נו. ב- 1921 היו בין 568 תושביה של קיילצ'יגלוב 241 יהודים, ובשנות ה- 30 היו בקיילצ'יגלוב כ- 40 משפחות יהודים. הם בנו בית-כנסת בתרומותיהם, וחנכו אותו בנובמבר 1932. עד שנבנה בית-הכנסת היה בקיילצ'יגלוב בית-מדרש בלבד.

סמוך לפרוץ מלחמת העולם ה-II התגוררו בקיילצ'יגלוב 255 יהודים. בשנות הכיבוש הגרמני היו תנודות במספר היהודים - 310 בדצמבר 1940, 500 ביולי 1942 -שכן זרמו האוכלוסים בשני הכיוונים: אלה מבני-המקום יוצאים, ופליטים ועקורים באים. בסך-הכול עברו את קיילצ'יגלוב כ- 350 פליטים. כ- 250 מדז'יאלושין, כ- 30 משצ'רצוב, כ- 15 מוויילון, כ- 52 משיימקוביצה. יהודי שיימקוביצה הובאו לקיילצ'יגלוב ב- 1942, כשהתחיל ריכוז היהודים לפני שילוחם להשמדה.

הישוב היהודי בקיילצ'יגלוב חוסל ביולי 1942. כל היהודים שנמצאו במקום הוסעו או גורשו אל אושיאקוב הסמוכה. היהודים מכל נפת ויילון (וכן מואשיאקוב) רוכזו באוגוסט 1942 בבניין הכנסייה בוויילון, ורובם שולחו להשמדה במחנה-המוות חלמנו. ביניהם היו בוודאי גם היהודים מקיילצ'יגלוב ייתכן, כי יהודים בודדים מקיילצ'יגלוב, ועמם בעלי-מזל שניצלו בסלקציה בוויילון, לא שולחו אז להשמדה, אלא הועברו לגיטו לודז', ושם פקד אותם גורלם של כל היהודים בגיטו זה.