ה' ניסן ה'תשפ"ב

קיסיילין KISIELIN

עיירה בפולין

נפה: הורוכוב

אזור: ווהלין ופוליסיה

אוכלוסיה:

•  בשנת 1941: כ - 458

•  יהודים בשנת 1941: כ - 94

 

תולדות הקהילה:

כללי

עיירה בנפת הורוכוב. קיסיילין היא יישוב עתיק. במחצית הראשונה של המאה ה- 16 היתה רכוש האציל פיוטר מילסקי. בשנת 1589 כבר נזכרת קיסיילין כיישוב עירוני; כלומר, היא קיבלה עוד לפני כן זכויות עיר מגדבורגיות. לא ידוע מתי החלו יהודים להתיישב בעיירה. במאה ה- 17 היה קהל קיסיילין כפוף לקהילה הראשית לודמיר. בהתוועדות גליל ווהלין שנערכה הורוכוב בינואר 1700 הוטל על יהודי קיסיילין לשלם 450 זהובים מס גולגולת, סכום נכבד המעיד על כך שמספר היהודים הגיע לכמה מאות. בראשית המאה ה- 20 כיהן ברבנות ר' אהרון מרדכי סוחצ'בסקי. קיסיילין נפגעה במלחמת העולם הראשונה ומספר תושביה ירד. יחד עמם ירד גם מספר היהודים אל מתחת ל- 100 נפשות. בין שתי המלחמות גדל מעט מספר היהודים. בסוף שנות העשרים ניכרה בעיירה פעילות תרבותית, שהתבטאה בקורסי ערב למבוגרים, הרצאות על הסופרים, ועוד. הרוח החיה היה המורה בן-ציון ליס. בבחירות לקונגרס הציוני הכ', שנערכו בשנת 1937, הצביעו 30 איש: 27 נתנו את קולם לרשימת ארץ-ישראל העובדת ו- 3 להמזרחי. הצבא הגרמני כבש את קיסיילין ב- 25 ביוני 1941. בינואר 1942 הועברו יהודי העיירה לטורצ'ין ושם הוכנסו כעבור חודש, יחד עם יהודי המקום, לגטו. ביום א', 23 באוגוסט 1942, הוצאו מגטו טורצ'ין היהודים שהיו בו ובתוכם יהודי קיסיילין, הובלו אל מחוץ למקום ונרצחו.